Tuairisc & Torthaí 2013

Reáchtáladh Snámh Cuimhneacháin Martin Duggan na bliana seo ar 7:30 in tráthnóna inné san Abhainn Mhóir i Mainistir Fhear Maí. Cé go raibh an aimsir bog braonach ar feadh mórchuid den lá, ghlan sé díreach roimh an eachtra agus bhí riochtaí aimsire i bhfad ní b’fhearr ná mar a bhíomar ag súil leis ní ba luaithe. Níor chuir an bháisteach le leibhéal an uisce agus, mar sin, bhí sé ní b’éasca do shnámhaithe dul in aghaidh an easa don chéad chiliméadar. Dar le huaireadóir Carol Cashell, 14.3ºC a bhí teocht an uisce. Ní raibh aon ghearán ag éinne faoi riochtaí abhann ar an lá agus ba léir gur bhain gach aon duine an-taitneamh as an snámh. Chríochnaigh gach duine den 47 snámhaí a thosnaigh an snámh agus, de réir dealraimh, gach aon duine acu an-sásta lena n-amanna snámha.

Grianghraf – Lee Fox

Beirt snámhaithe ag teacht timpeall na mbaoite castaí ag barr an chúrsa (Grianghraf: Lee Fox).

Ba é an réalta trí-atlain Gavin Noble (Sandycove Island SC) a fuair an chéad áit. Shnámh sé an 2 km san am ba thapúla riamh, 23 nóiméad 32.7 soicind! Ní raibh an lúthchleasaí aitheanta eile Bryan Keane (Templeogue SC) ró-fhada taobh thiar de. Chríochnaigh sé siúd in am 23 nóiméad 50.1 soicind. Ba é Owen O’Keefe (Fermoy SC) an chéad snámhaí gan chulaith chun críochnú ach fuair Ned Denison (Sandycove Island SC) an duais don áit sin mar tá Owen ar Choiste Eagraíochta na heachtra. Ba í Sarah Early (Templeogue SC) an chéad bhean chun an snámh a chríochnú. Ba í Carol Cashell (Dolphin SC) an chéad bhean chun an snámh a chríochnú gan chulaith. Ghlac sise páirt san eachtra seo seachtain i ndiaidh snámh timpeall Manhattan Nua-Eabhrac, 28.5 míle sa tslí! Tá torthaí iomlána le feiceáil ar an leathanach Torthaí 2013. Má fheiceann tú aon bhotún sna torthaí sin cuir in iúl dúinn go bhfuil sé ann agus déanfaimid iarracht é a réitiú.

Grianghraf – George O'Keefe

Gavin Noble ag glacadh lena dhuais – dealbhán €25 do The Edge Sports i gCorcaigh – ó Brigid Noonan agus Owen O’Keefe (Grianghraf: George O’Keefe).

Gach bliain, bronntar an Sciath Chuimhneacháin Martin Duggan don snámhaí is óige a chríochnaíonn an snámh. Níorbh aon ionadh mór é gurbh í Mary Brooks (Fermoy SC) a bhuaigh an duais seo i mbliana. Fuair Mary an duais tar éis di an cúrsa 2 km  a chríochnú in am 32 nóiméad 39.1 soicind (le culaith uirthi). Is í Mary an tríú duine de chine Brooks atá tar éis an duais seo a bhuachan!

Grianghraf – George O'Keefe

Mary Brooks ag glacadh lena duais – Sciath Chuimhneacháin Martin Duggan – ó John Duggan agus Owen O’Keefe (Grianghraf: George O’Keefe).

Tá buíochas le gabháil le an-chuid daoine agus grúpanna ó thaobh eagraíocht na heachtra de. Ar an gcéad dul síos, ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil le gach éinne ó Fermoy Rowing Club as ucht a gcuid áiseanna go léir agus gach cabhair a thabhairt dúinn ar an lá – ní bheimis in ann an eachtra a chur ar fáil in aon chor gan iad. Gabhaimid buíochas le Cumann Fo-Thuinn na hAbhann Móire, leis na cadhcóirí agus leis na daoine faire go léir a thug an-chabhair dúinn ag cur eachtra shlán shábháilte os comhair na snámhaithe. Buíochas lenár réiteoir, Jim Sheehan, a choimeád gach aon rud ó thaobh an rása de ag dul ar aghaidh go réidh, lenár n-amadóirí, lenár maoir chasaidh agus lenár bhfear fótaichríche, George O’Keefe. Buíochas le “The Edge Sports”, Corcaigh as ceithre dhuais ar luach €25 an ceann a urrú. Ar deireadh, ba mhaith buíochas a ghabháil le gach duine a rinne ceapairí, cístí agus sólaistí de gach aon saghas agus le Noel McCarthy, siopa eischeadúnais “Carry Out” i Mainistir Fhear Maí, as na deochanna boga a thabhairt dúinn.

Beidh go leor grianghraif eile le feiscint ar ár leathanach Facebook go luath (amárach nó Dé Luain seo chugainn). Idir an dá linn, go raibh míle maith agaibh go léir as a bheith linn inné agus táimid ag tnúth go mór le sibh a fheiceáil arís an bhliain seo chugainn!